Perkütan Gastrostomi

7 Şubat 2017

Perkütan Gastrostomi

Perkütan Gastrostomi Perkütan Gastrostomi (PG) işlemi, ağızdan yemek yiyemeyen ve uzun süre yiyemeyecek hastalarda, damardan beslenmesin devam ettirilemeyeceği durumlarda, normal mide-bağırsak yolu ile beslenmenin devam ettirilebilmesi […]