Perkütan Gastrostomi

Tiroid Biyopsisi
7 Şubat 2017
Kemoembolizasyon
7 Şubat 2017

Perkütan Gastrostomi

Perkütan Gastrostomi

Perkütan Gastrostomi (PG) işlemi, ağızdan yemek yiyemeyen ve uzun süre yiyemeyecek hastalarda, damardan beslenmesin devam ettirilemeyeceği durumlarda, normal mide-bağırsak yolu ile beslenmenin devam ettirilebilmesi amacıyla  mide ile karın cildi arasına beslenme tüpü yerleştirilmesi işlemdir.

İşlem bir ameliyat işlemi değildir. Ameliyatla veya endoskopik olarak da bu işlem pek tabi gerçekleştirilebilmektedir. Ancak hasta tarafından daha kolay kabul edilebilmesi, hastanede kalma süresini kısaltması, genel anestezi gerektirmemesi, işlem sonrası kozmetik sonuçlarının iyi olması gibi birçok nedenle ameliyata iyi bir alternatif sunmaktadır.

Bu işlem Girişimsel Radyologlarca ‘’Lokal Anestezi’’ verilerek Anjiografi ünitesinde yapılabilmektedir. İşleme klavuzluk etmesi için sıklıkla bir skopi cihazı veya gereğinde Ultrasonografi kullanılmaktadır. Hasta işlem süresince bilinci açıktır ve uyumamaktadır. Ancak ağrıyı daha fazla hisseden duyarlı hastalara kol damarlarından kaygı giderici birtakım ilaçlar ile işlem konforu artırılabilmektedir. İşlem deneyimli Girişimsel Radyologlarca yaklaşık 30 dakika sürmekte (hazırlık aşaması da dahil) işlem sonrasında hasta kısa süre takip sonrasında taburcu edilmektedir.

İşlem bir ameliyat işlemi olmadığından ameliyat edilmenin getirdiği birtakım risklerden uzaktır. Yine de sonuçta bir girişimsel işlem olduğundan (örneğin kanama, enfeksiyon gibi) bazı minör riskleri de mevcuttur. Ancak bu riskler ameliyatın getirdiği risklerden daha fazla değildir.

İşlemde karın ön duvarından iğnelerle girilerek mideye ulaşılır ve birtakım klavuz teller, dilalatörler kullanılarak görüntüleme eşliğinde mideye tüp yerleştirme işlemi bitirilir. İşlem sonrasında ciltte tüpün girdiği alan dışında başka bir ameliyat izi veya dikiş yoktur. Kullanılan tüpler geçici olarak yerleştirilen tüpler olabildiği gibi kalıcı beslenme ihtiyacında uzun süre dayanıklı kalıcı tüpler de olabilir. Bu tüpler uzun dönemde yaklaşık 6 aylık bir periyotta değiştirilebilirler ancak gerekli durumlarda (tüpün istenmeden çıkması gibi) daha erken dönemde de değişebilmektedirler.

Hasta işlem sonrasındaki günlerde takibe çağırılarak tüpün pozisyonu ve iyi çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Tüpün istenen düzeyde çalıştığı teyid edildikten sonra hasta (veya hasta yakınları) kendi hekimine yönlendirilerek tüp beslenmesi hakkında bilgi alması sağlanır.

 

E-Bülten Aboneliği

+1000 Abone arasına sizde katılın. Yeni yazılarımızdan haberdar olun.

Comments are closed.