Karaciğer Biyopsisi

Tiroid Biyopsisi
7 Şubat 2017

Karaciğer Biyopsisi

Karaciğer biyopsisi nedir?

Karaciğer biyopsisi karaciğerden parça alma işlemidir. Ameliyat ile veya ciltten küçük iğneler ile girilerek karaciğer dokusundan ~ 1 cm boyutlu küçük çaplı parçalar alınması işlemidir. Güncel tıpta karaciğer biyopsisi rutin olarak ultrasonografi eşliğinde, parça alınacak doku görüntülenerek yapılmaktadır. Çok nadiren nadiren parça alınma işlemi ameliyat ile veya damar içerisinden girilerek de (trasnjugüler olarak) yapılabilmektedir.

Alınan parçalar patoloji bölümünce incelenerek alınan dokulardan tanı konulmaktadır.

Karaciğer biyopsisi neden yapılmaktadır?Karaciğer hastalığı bilinen kişilerde, örneğin siroz hastalarında, hastalığın seyrini, ciddiyetini, şiddetini belirlemek için yapılabilmektedir. Ayrıca karaciğer hastalığı şüphesi olan ancak tanısı olmayan hastalarda ise tanı koyma amacı ile yapılabilmektedir.

Karaciğer nakli gerçekleştirilecek hastalarda tedavi planını belirlemede veya nakil gerçekleştirilen hastalarda takipte yardımcı olarak yapılabilmektedir.

Hepatit hastalarında, otoimmün hepatitlerde, alkole bağımlı hepatitlerde, karaciğer depo hastalıklarında yapılabilmektedir. Ayrıca primer bilier siroz, primer sklerozan kolanjit gibi hastalıklarda karaciğer doku durumunu değerlendirmede kullanılabilmektedir.

Karaciğer biyopsisi riskli midir?

Ciltten yapılan karaciğer biyopsisi (perkütan karaciğer biyopsisi) güvenli bir işlemdir. Ancak nadir görülebilecek bazı komplikasyonları mevcuttur. Kanama ,enfeksiyon ve ağrı bunlardan bazılarıdır. Tecrübe artışı ile risk azalmaktadır.

Karaciğer biyopsisi öncesinde ne yapılmalıdır?

İşlemden önce mutlaka 6 saat açlık, 2 saat susuzluk gerekmektedir. Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerde ilaç kullanımı kesilmelidir. İlacınızı keserken doktorunuza başvurunuz. Her ilacın değişik şekillerde kesilmesi gerekmektedir. Hatta bazı kan sulandırıcı ilaçlar hayati önem arzettiklerinden direkt olarak kesilemezler, başka bir grup ilaçla değiştirilirler. Kesilecek kan sulandırıcının tipine göre en az 1 gün ile 1 hafta arasında kan sulandırıcı ilaç kesilir. Ayrıca hastalarda işlem öncesi hemogram ve pıhtılaşma panellerine bakılarak biyopsi işlemine engel bir durumun olup olmadığı araştırılır.

Daha detaylı ön inceleme hastadan hastaya kişiselleştirilerek daha detaylı inceleme de yapılabilmektedir.

İşlem nasıl yapılır?

Perkütan (ciltten) karaciğer biyopsi işlemi lokal anestezi ile ağrısız olarak gerçekleştirilmektedir. İşlem sırasında hastalar ağrı duymazlar, yalnızca lokal maddenin verilişi sırasında birkaç saniyelik iğne ağrısı hissedilebilir. Geçici olan ve saniyeler süren bir ağrıdır. İşlem sırtüstü yatar pozisyonda gerçekleştirilir. Genelde ultrason cihazı ile parça alınacak doku görüntülenerek yapılmaktadır. Bu nedenle yanlış yerden parça alınma ihtimali oldukça düşüktür. Görüntüleme eşliğinde yapıldığı için safra kesesi, atar ve toplar damarlar gibi yapılara zarar verme ihtimali ortadan kalkmıştır.

İşlem biyopsi iğnesi denen genellikle tek kullanımlık iğneler ile ciltten girilerek gerçekleştirilir. Hasta bu sırada ağrı duymamaktadır. Alınan parçalar küçük kaplar içerisinde bulunan solüsyonlara konarak patoloji bölümüne gönderilir.

İşlem sonrası takip nasıl yapılır?

Karaciğer biyopsisi sonrası hastalar gün içerisinde gözlem altında tutularak herhangi bir problem saptanmaması durumunda taburcu edilirler. Özel durumlarda nadiren bir günlük yatış ile takip gerekebilir.

 

E-Bülten Aboneliği

+1000 Abone arasına sizde katılın. Yeni yazılarımızdan haberdar olun.

Comments are closed.