Özefagus Stentleme

Böbrek Biyopsisi
7 Şubat 2017
Uterin Arter Embolizasyonu (Ameliyatsız Miyom Tedavisi)
8 Şubat 2017

Özefagus Stentleme

Özefagus Stentleme işlemi nedir?

Özefagus stentleme işlemi yemek borusuna stent yerleştirme işlemi anlamına gelmektedir. Yemek borusu (özefagus) daralmalarında veya tıkanıklarında, hastanın yemek yiyemediği durumlarda yemek borusunun açık kalmasını ve böylelikle hastanın yutma fonksiyonunun korunmasını sağlayan bir yöntemdir.

Özefagus stenti kimlere takılır?

Özefagus stenti (yemek borusu stenti) yemek borusunda darlık veya tıkanıklık bulunan, yutma güçlüğü çeken veya yutamayan hastalara takılmaktadır. Yemek borusunda korozif madde içimine bağlı yanık oluşan hastalarda, veya yemek borusu ameliyatı sonrasında yemek borusu darlığı gelişenlerde, yemek borusu kanserlerinde, yemek borusu etrafındaki organlarda gelişen kanserlerin yemek borusunu sıkıştıraran yemek borusunda daralma yaratan durumlarda (örneğin akciğer kanserleri, diğer mediastinal kanserlerde) sıklıkla uygulanmaktadır.

Ayrıca asıl problem yemek borusu ile ilgili olmasa da, bazı mide kanserlerinin yemek borusunu etkileyerek benzer şekilde yutma güçlüğü oluşturduğu durumlarda da (örneğin mide girişinde yerleşimli kanserlerde) yine yemek borusu stenti takılmaktadır.

Özefagusa stent yerleştirme işlemi nasıl uygulanır?

Stent takma işlemi, Girişimsel Radyolojide Anjiografi odasında veya skopi cihazı bulunan odalarda yerleştirilmektedir. İşlem öncesi yemek borusunda darlık bulunan alanın görüntüleme ile belirlenmesi gereklidir. İşlem sırasında ise stent takma işlemi hemen öncesinde bu darlık alanı teyit edilir. Endoskopi işlemine benzer şekilde, görüntüleme eşliğinde, özefagus stent yemek borusu içerisinde darlık olan bölgeye pozisyonlandırılarak buraya yerleştirilir.. Stent yerleştirme işlemi bitiminde stentin açıklığı, düzgün çalışıp çalışmaması kontrol edilerek işlem sonlandırılır. İşlem süresi yaklaşık 20 dk’dır

İşlem öncesi hasta hazırlığı nasıldır?

Stent yerleştirme işlemi öncesinde hasta aç olmalıdır. İşlem öncesi hastanın aynı gün veya yakın zamanda gerçekleştirilmiş kan tahlillerine bakılarak işlemin yapılabilmesi için herhangi bir sakınca olup olmadığı araştırılır. Hastanın daha önce yapılmış görüntüleme tetkikleri incelenerek stent yerleştirilecek alan saptanır. Ayrıca darlık bulunan bölgeye uygun uzunluk ve genişlik belirlenir.

İşlem sonrası hasta nasıl takip edilir?

İşlem sonrasında hastalar bir süre ağrı hissedebilirler. Yerleştirilen stentin yemek borusunu tahriş etmesi nedeniyle hafif irritasyon bulguları, yemek borusunda yanma hissi, bazen ağızdan küçük miktarlarda kan gelmesi normal kabul edilebilir. Bu bulguların uzun sürmesi durumunda stentin yerleşimi, fonksiyonunun durumu kontrol edilmelidir.

İşlem sonrasında hastalarda reflü denem, yemek borusunda yanma hissi oluşturan bir durum gelişebilmektedir. Bu durum stent takılma işlemi sonrasında yenilen yemeklerin tekrar yemek borusuna geri kaçması ile oluşmaktadır. Bu durumda hastanın bu semptomunu giderici birtakım ilaçlar kullanılması önerilmektedir. Reflü sıklıkla yemek borusu uç kısmına (mide ile birleştiği bölüme) yerleştirilen stentlerde görülmektedir. Bu durumda reflü engelleyici nitelikte dizayn edilmiş stentlerin kullanılması reflü ihtimalini azaltmaktadır.

Stent yerleştirme işlemi sonrasında nadiren de olsa stent migrasyonu denen, stentin yerleştirilen yerden kayarak istenmeyen bir bölgeye ilerlemesi anlamına gelen bir durum gerçekleşebilir. Bu durumda stentin çıkartılması, yeniden pozisyonlandırılması veya yeni bir stent yerleştirilmesi gerekebilmektedir. Özellikle hastanın ani olarak yutamamaya başlaması durumunda stent pozisyonu derhal kontrol edilmelidir. Tüm bu nedenlerle işlem sonrasında ilk aylarda daha sık olmak üzere stentin pozisyonunun belirli aralıklarla kontrol edilmesi önerilmektedir.

 

E-Bülten Aboneliği

+1000 Abone arasına sizde katılın. Yeni yazılarımızdan haberdar olun.

Comments are closed.